Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Stappenplan

U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij helpen.

U kunt kiezen uit veel verschillende hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor-en nadelen. Het is belangrijk dat u die vorm kiest die, nu en in de toekomst, past bij uw specifieke situatie. Een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal namelijk worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. En het is een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan.

Het is onze taak u te helpen de hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie.

Ons Dienstverleningsdocument geeft op hoofdlijnen en in algemene termen aan wat u van ons mag verwachten. Deze toelichting vertelt u meer gedetailleerd hoe wij werken en wat dat kost.

Stap 1: Oriënteren en kennismaken
Een gesprek bij u thuis of op ons kantoor waarbij, uw huidige situatie via een intake formulier in kaart wordt gebracht. Tijdens het gesprek komen onder meer de volgende punten aan bod:

 • Uitleg van de werkwijze van Hemelraad & Keijzer. U ontvangt dan ons Dienstverleningsdocument met de toelichting. 
 • Globale inventarisatie van uw wensen. 
 • Uitleg mogelijkheden o.b.v. actualiteit. 
 • Toelichting op onze beloningsstructuur. 
 • Toelichting Beheer- en Onderhoudsservice. 
 • Uitleg over de voorwaarden van een voorlopig koopcontract

Vergoeding: gratis

Stap 2: Inventariseren
Wat kunt u van ons verwachten? 

 • We stellen uw klantprofiel op,
 • inventariseren uw wensen en behoeften,
 • en maken een analyse van uw hypothecaire mogelijkheden.
 • We lichten de fiscale regelgeving rond de financiering en de eigen woning toe, 
 • leggen de verschillende hypotheekvormen en mogelijkheden uit,
 • en de belangrijke hypotheekcriteria zoals: Nationale Hypotheek Garantie (NHG), starterslening, overbruggingsfinanciering en verzekeringsbehoefte.
 • Tot slot, maken we een eerste indicatieve hypotheekberekening(basisscan), zodat u een goede indruk krijgt van uw maandlasten,
 • en ontvangt u een korte, schriftelijke samenvatting van het gesprek.

Vergoeding: € 750,- Exclusief BTW

Stap 3: Analyseren
Wat kunt u van ons verwachten?

 • We maken een cijfermatig overzicht van de verschillende, relevante hypotheekvormen,
 • bepalen de aflossingsvorm, en berekenen de (minimaal) verplichte aflossing.
 • We stellen de eigen woningschuld per 31-12-2012 vast (indien van toepassing),
 • en de resterende periode van renteaftrek.
 • We maken een vergelijking van de door ons geselecteerde aanbieders en hun mogelijkheden.
 • We geven uitleg over de verschillende rentevast perioden en de gevolgen hiervan voor uw maandlasten.

Stap 4: Adviseren
Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij bevelen de hypotheekconstructie die het best past bij uw situatie aan,
 • adviseren u de aanbieder die het meest past bij uw specifieke situatie,
 • en houden de geldigheid van de offerte en de datum van passeren bij de notaris in de gaten.
 • We maken een uitgebreide hypotheeklastenberekening. En, als u dat wilt, een
  concrete hypotheekofferte.
 • We geven u advies over:
  o Verantwoorde woonlasten
  o Opbouwen van vermogen
  o De rentevaste periode
  o Oversluiten
  o Risicoverzekeringen
  o Fiscaliteiten
 • We geven u inzicht in de gevolgen voor uw inkomen bij verschillende scenario’s,  zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of pensionering,
 • en de mogelijkheden om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden verzekeren.
 • Tijdens het adviesgesprek worden de berekeningen en ons advies met u besproken.
 • Uiteindelijk ontvangt u een volledige samenvatting van ons advies, zodat u het altijd kunt nalezen.

Vergoeding Stap 2, 3 en 4 € 2.450,- (werknemer)/ € 3.000,- (zelfstandigen/DGA’s), €1.250,- exclusief BTW.

Indien wij ook voor u gaan bemiddelen bent u GEEN BTW verschuldigd

Stap 5: Bemiddelen
Op dit moment vragen wij uw hypotheekofferte aan en zorgen ervoor dat uw hypotheekakte kan passeren bij de notaris.
Wat kunt u van ons verwachten?

 • We verzamelen alle gegevens die nodig zijn om de hypothecaire lening te kunnen aanvragen bij de geldverstrekker
 • en vragen de hypotheekofferte aan bij de gekozen hypotheekaanbieder.
 • We controleren de aanvraag en houden de termijnen in de gaten,
 • beantwoorden vragen van de geldverstrekker,
 • en controleren of de offerte juist is.
 • We bespreken met u de hypotheekaanbieding, laten u die ondertekenen
 • en versturen de getekende offerte.
 • We zorgen voor het invullen van de benodigde formulieren en vragen de noodzakelijke verzekeringen voor u aan.
 •  We controleren belangrijke data, zoals: de datum van de ontbindende voorwaarden, uiterlijke datum voor het stellen van de bankgarantie, passeerdatum en de geldigheidsduur van de offerte
 • en vragen het taxatierapport aan.
 • We controleren de aangeleverde stukken en verzenden deze naar de geldverstrekker. • We controleren de koopakte
 • en dragen zorg voor alle benodigde acties om de overdracht van de woning en de hypotheekakte tijdig en correct te laten passeren.
 • We onderhouden hiervoor contact met de door u gekozen notaris.
 • We verzorgen de aanvraag voor een overbruggingsfinanciering
 • en de aanvraag van een bankgarantie.
 • Tenslotte, controleren we de hypotheekakte en de afrekening van de notaris.

Vergoeding Stap 1-5 € 2.950,- (werknemers) / € 3.500,- (zelfstandigen/DGA’s) / €1.750,- (Starters) (bedragen zijn gebaseerd op situaties zonder complicaties zoals, echtscheiding, faillissement, BKR inschrijving, starterslening of familiebanklening.)

Deze bedragen zijn vrij van BTW indien de hypotheek wordt afgesloten. De kosten zijn in veel gevallen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Beheren
Deze stap is automatisch gekoppeld aan stap 5 en maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit.
Onze dienstverlening beheer bestaat uit die diensten, die verplicht voortvloeit uit de Wet Financieel Toezicht. Deze beperkt zich tot de
Basisservice:

 • Uw dossier administratief beheren gedurende de gehele looptijd.
 • Verwerken van relevante wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een wijziging van het bankrekeningnummer. U dient ons hierover wel te informeren.
 • Het volgen van belangrijke (fiscale) veranderingen en u deze te melden indien dit van belang is voor u.

Vergoeding voor Basisservice: gratis

Er bestaat een mogelijkheid tot het sluiten van een serviceovereenkomst om bovengenoemde basisservice uit te breiden. Deze dienstverlening omvat de

Onderhoudsservice:

 • Hulp bij onttrekkingen aan het bouwdepot.
 • Beantwoorden van belastingvragen over aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
 • Het doorgeven van uw WOZ waarde, waarbij wij controleren of een eventuele
  topopslag over de rente afgevoerd kan worden.
 • Aan het einde van de rentevaste periode gaan wij voor u na of het interessant is om het verlengingsvoorstel te accepteren of uw hypotheek elders onder te brengen.
 • Verwerken van administratieve aanpassingen in de toekomst van bijvoorbeeld gewijzigde rentevaste periode.
 • De mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd uw vragen te stellen aan onze adviseurs en een beroep te doen op onze kennis en ervaring. De serviceovereenkomst is gebaseerd op fair use (maximaal 3 advies uren per jaar).
 • Eenmaal per drie jaar :
  - controleren wij of uw hypothecaire lening  nog volledig voldoet aan uw wensen    en doelstellingen (denk bijvoorbeeld aan het verschuiven van de pensioen leeftijd).
  - berekenen wij de mogelijkheden van extra aflossingen en zorgdragen voor de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn
  - gaan wij na of de gesloten verzekeringen nog actueel zijn i.v.m. gewijzigde voorwaarden en premies.
 • De serviceovereenkomst wordt voor minimaal 1 jaar afgesloten en is daarna per maand opzegbaar.

Vergoeding voor de onderhoudservice: € 20,-per maand.

Wat verder nog van belang is om te weten.
Als u geen gebruik maakt van onze onderhoudsservice zullen wij voor deze werkzaamheden het aantal door ons te besteden uren tegen het dan geldende uurtarief in rekening brengen of  volgens het overzicht verrichtingen tarief. U dient dan zelf het initiatief te nemen en ons opdracht te geven tot de gewenste werkzaamheden.

Als door omstandigheden, die niet op voorhand te voorzien of te verwachten zijn en buiten onze invloedsfeer liggen, de hypotheek gedurende 1 van de stappen niet doorgaat, dan wordt het bedrag, behorende bij genoemde stap, in rekening gebracht.
De algemene voorwaarden van Hemelraad en Keijzer Verzekeringsadviseurs BV zijn van toepassing.