Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

De overheid helpt

1. Nationale hypotheekgarantie

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
In 1993 is op initiatief van het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen opgericht. Het doel van de Stichting is het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen woningbezit in Nederland.

Hoe werkt de NHG?
De Stichting verstrekt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Als de woning verkocht moet worden en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt de Stichting de restschuld aan de geldgever.
Deze extra zekerheid voor de geldgever levert voor u ook nog eens het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,8%.
Het verkrijgen van NHG is gebonden aan een aantal spelregels. Wij kunnen voor u bekijken of u in aanmerking komt voor NHG en de aanvraag voor u verzorgen.
Bijkomend voordeel van een hypotheek met NHG is de Woonlastenfaciliteit (WLF).

Wat houdt de WLF in?
De WLF biedt u de mogelijkheid om betalingsachterstanden te laten bijschrijven op uw hypotheekschuld. U heeft dan tijdelijk meer financiële ruimte om een moeilijke periode in uw leven te overbruggen. De achterstand moet wel het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van uw partner.
De geldgever bepaalt of en onder welke omstandigheden u gebruik kunt maken van de WLF en maakt afspraken over de terugbetaling. Daarnaast zijn er nog een aantal spelregels.

www.nhg.nl vindt u meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie.

2. Starterslening


Om het starters mogelijk te maken een woning te kopen is er de Starterslening.  Het gaat om een extra lening, boven het maximale hypotheekbedrag dat u kunt lenen volgens de inkomensnormen van de NHG. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.
De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt uw financiële positie opnieuw bekeken en wordt de Starterslening aangepast aan uw nieuwe situatie.
De Starterslening is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. Iedere gemeente stelt zelf de voorwaarden vast. De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met NHG.
Op www.svn.nl vindt u meer informatie over de Starterslening.