Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Hypotheekvormen

Een hypotheek is een lening met het huis als onderpand. U betaalt hiervoor rente en aflossing. Hiervoor zijn verschillende opties.

Rente
U kunt kiezen voor een variabele rente of de rente voor een bepaalde periode vast zetten. Over het algemeen is de variabele rente lager dan de vaste rente; de variabele rente kan stijgen of dalen en de vaste rente wijzigt niet gedurende de afgesproken periode. Met vaste rente heeft u meer zekerheid.
In veel gevallen mag u de rente die u betaalt voor uw hypotheek aftrekken van uw inkomen. Hierdoor betaalt u minder belasting en bij de berekening van uw netto maandlast is rekening gehouden met dit belastingvoordeel.

Aflossing
Als u na 31-12-2012 voor het eerst een hypotheek afsluit, dan moet u deze tijdens de looptijd geheel aflossen, anders vervalt de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Voor hypotheken van voor 01-01-2013 is er meer vrijheid t.a.v. de aflossingsverplichting.

Regelmatige aflossing
Lineaire hypotheek
U lost dan maandelijks een vast bedrag af.Het gevolg hiervan is dat u steeds minder rente betaalt. In het begin van de looptijd zijn uw lasten het hoogst en gaan geleidelijk dalen.
Annuïteiten hypotheek
U betaalt dan maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag hoofdzakelijk uit rente en een klein beetje aflossing; aan het eind van de looptijd bestaat het bedrag hoofdzakelijk uit aflossing en een klein beetje rente. Uw bruto maandlast is de gehele looptijd gelijk, maar door het afnemende fiscale voordeel (rente aftrek) wordt de netto maandlast geleidelijk hoger.

Aflossing aan het einde van de looptijd
Traditionele levensverzekering.
Bij deze verzekering is de verzekerde uitkering in euro’s gegarandeerd. Meestal wordt de verzekerde uitkering verhoogd met een winstuitkering.
Beleggingsverzekering
Bij deze verzekering is de uitkering op einddatum afhankelijk van het rendement van de beleggingen. Hierbij loopt u het risico dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek het voorgenomen bedrag niet kunt aflossen.
Beleggersrekening bij een bank (geblokkeerd)
Sinds 1 januari 2008 kunt u de aflossing opsparen via een beleggersrekening. Hierbij loopt u eenzelfde risico als bij een beleggingsverzekering.
Spaarhypotheek
Deze hypotheekvorm kan zowel via een verzekering als een bankrekening lopen; het kenmerk is dat de rentevergoeding over de inleg gekoppeld wordt aan de te betalen hypotheekrente. Hierbij heeft u de garantie dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek het voorgenomen bedrag kunt aflossen.
Hybride hypotheek
Deze hypotheekvorm is een verzekering die een beleggingsverzekering en een spaarverzekering combineert; tijdens de looptijd kan het beleggingsdeel omgezet worden in het spaardeel en omgekeerd. Hierbij loopt u het risico dat u aan het einde van de looptijd de hypotheekschuld niet kan aflossen.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek is er geen spaarconstructie voor de aflossing. Aan het einde van de looptijd wordt u in principe verplicht deze hypotheek in te lossen. Dit kan door verkoop van de woning of door inbreng van eigen middelen. In bepaalde situaties is verlenging van de hypotheek aan het einde van de looptijd mogelijk.