Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

AFM: informatie over beschikbare premie pensioen kan beter


De AFM vindt dat pensioenuitvoerders hun informatie over beschikbarepremieregelingen moeten verbeteren. Volgens de AFM is een pensioenproduct pas nuttig als het kostenefficiënt, veilig en begrijpelijk is voor zowel werkgevers als werknemers.

Werknemers moeten met informatie van pensioenuitvoerders en werkgevers voldoende overzicht kunnen creëren, inzicht kunnen krijgen en zo nodig actie kunnen ondernemen voor een passend pensioen.

De AFM doet samen met het Verbond enkele aanbevelingen:

  • Werkgevers, adviseurs en verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewerkers.
  • Verzekeraars moeten werkgevers goed informeren over de totale kosten van de regeling in verschillende scenario’s.
  • Verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de risico’s die voor hen wel en niet verzekerd zijn, zoals nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de beleggingsrisico’s en de waarde en kosten van mogelijke garanties.
  • Een basispensioenproduct moet een zo compleet mogelijke dekking geven, dus incl. partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat:

  • een verlaagde of vlakke premiestaffel leidt tot een pensioen dat op de pensioendatum minder dan 70% van het gemiddelde inkomen bedraagt;
  • sommige pensioenproducten beperkingen hebben in de dekking gedurende een bepaalde periode direct na aanvang van de deelneming;
  • veel garantieproducten moeilijk te begrijpen zijn en de kostprijs van de garantie vaak niet duidelijk is;
  • de verstrekte informatie over een pensioenproduct niet altijd compleet en niet altijd consistent is.

Conclusie:

In deze aanbevelingen kunnen wij ons grotendeels vinden en veel daarvan hebben wij al langer geleden omarmd. Nu is het ook aan de pensioenverzekeraars de nodige verbeteringen door te voeren. Bij alle komende pensioenwijzigingen zullen wij ook hieraan voor u aandacht besteden.