Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Aftopping van toepassing

Aftopping van toepassing bij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: bij pensioenfondsen wél bij verzekerd pensioen waarschijnlijk niet.

De Tweede Kamer vroeg op 4 april jl. of de aftopping op € 100.000,- loon ook van toepassing is op deelnemers van een pensioenfonds die op 1 januari 2015 wegens arbeidsongeschiktheid al premievrije voortzetting van de pensioenopbouw hebben.

Zij wijzen daarbij op het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 20 december 2013. Daarin wordt toegestaan dat een, op 31 december 2013 al ingegane premievrijstelling bij een verzekerd pensioen, niet behoeft te worden aangepast aan de pensioenregels per 1 januari 2014. Zij vragen of deze uitzondering alleen geldt bij een lopende premievrije voortzetting op grond van een verzekeringsovereenkomst en niet op grond van een pensioenovereenkomst bij een pensioenfonds. Volgens het kabinet is het voor de vraag of het nieuwe fiscale kader van toepassing is, relevant of er sprake is van een uitgewerkte rechtsverhouding. Bij door pensioenfondsen uitgevoerde pensioenovereenkomsten is dat doorgaans niet het geval.

Conclusie
Dit betekent dat voor deelnemers met een premievrij voortgezette pensioenopbouw bij het pensioenfonds, vanaf 1 januari 2015 de aftoppingsgrens geldt, en waarschijnlijk die in een verzekerde pensioenregeling dus niet.