Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Belastingtarieven 2015

Elk jaar wijzigen de percentages, grensbedragen en tarieven voor de belastingheffing. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2015.

Belastingtarieven inkomen uit werk en woning - Box1

 

Inkomen:

Belastingtarief Volksverzekeringen Totaal
tot €19.822 5,35% 31,15% 36,5%
19.822 - 33.589 10,85% 31,15% 42%
33.589 - 57.585 42% - 42%
meer dan 57.585 52% - 52%
AOW leeftijd* en ouder:
tot € 19.822 5,35% 13,25% 18,6%
19.822 - 33.589** 10,85% 13,25% 24,1%
33.589** - 57.585 42 %  
meer dan 57.585 52 %  

 * In 2015 is de pensioenleeftijd waarop iemand recht heeft op AOW 65 jaar en 3 maanden. Die leeftijd wordt de komende jaren verder stapsgewijs verhoogd. 

** Dit bedrag geldt voor personen die vóór 1946 zijn geboren. Voor wie vanaf 1946 geboren is, zijn de bedragen van de tweede en derde belastingschijf gelijk aan die van mensen onder de AOW-leeftijd (met daaraan gekoppeld de percentages voor de mensen die ouder dan de AOW-leeftijd zijn).

Beperking aftrek kosten voor de eigen woning
Per 1 januari 2015 is het maximale belastingpercentage voor aftrek van kosten voor de eigen woning weer verlaagd, van 51,5% naar 51%. Jaarlijks gaat dit percentage met 0,5% omlaag.

Belastingtarieven box 2 en box 3 
Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt weer 25%, nadat er in 2014 een tijdelijke verlaging naar 22% gold. 

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) blijft 30% over een forfaitair rendement van 4% van het netto vermogen op de peildatum van 1 januari 2015. In de praktijk betaalt u dus 1,2% belasting over uw vermogen boven de vrijstelling. Het heffingvrij vermogen voor 2015 bedraagt € 21.330 en voor fiscaal partners het dubbele: € 42.660

Heffingskortingen
Sinds 1 januari 2015 zijn de alleenstaandeouderkorting en de ouderschapsverlofkorting vervallen.
Maximale algemene heffingskorting: €2.203; AOW-leeftijd en ouder: € 1.123
Maximale arbeidskorting: €2.220, AOW-leeftijd en ouder: € 1.132
Inkomensafhankelijke combinatiekorting: €2.152; AOW-leeftijd en ouder € 1.098
Ouderenkorting: €1.042, bij een inkomen boven € 35.770: €152

Vrijstellingen KEW, BEW en SEW
De vrijstelling voor bestaande KEW, BEW en SEW in 2015 (onder voorwaarden):
€ 36.600 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
€ 161.500 bij 20 jaar of meer premiebetaling. 

Vrijstellingen schenkbelasting 2015
Vrijstellingen van ouders aan kinderen:
• Per kalenderjaar : €5.277
• Eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: € 25.322
• Als de schenking gebruikt wordt voor studie wordt de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig verhoogd tot € 52.752

Schenkingen aan overige verkrijgers zijn in 2015 vrijgesteld tot €2.111

Tarieven schenk- en erfbelasting 2015:

Bedrag               Partners             Kinderen             Kleinkinderen       Overige verkrijgers

€0 - €121.296      10%                  10%                  18%                  30%

€121.296 – hoger  20%                  20%                  36%                  40%

Vrijstellingen erfbelasting 2015
Partners: € 633.014
Kinderen en kleinkinderen: €20.047
Ouders: € 47.477
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen: € 60.138