Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Belastingtarieven 2016

Elk jaar wijzigen de percentages, grensbedragen en tarieven voor de belastingheffing. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2016. Let op: voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 gelden de tarieven van 2015. 

Belastingtarieven inkomen uit werk en woning - Box1

 

Inkomen:

Belastingtarief Volksverzekeringen Totaal
tot €19.922 8,4% 28,15% 36,55%
19.923 - 33.715 12,25% 28,15% 40,4%
33.716 - 66.421 40,4% - 40,4%
meer dan 66.422 52% - 52%
AOW leeftijd* en ouder:
tot € 19.922 8,4% 10,25% 18,65%
19.923 - 34.027** 12,25% 10,25% 22,5%
34.028** - 66.421 40,4 %  
meer dan 66.422 52 %  

 * In 2016 is de pensioenleeftijd waarop iemand recht heeft op AOW 65 jaar en 6 maanden. Die leeftijd wordt de komende jaren verder stapsgewijs verhoogd. 

** Dit bedrag geldt voor personen die vóór 1946 zijn geboren. Voor wie op of na 1 januari 1946 of vóór 1 oktober 1950 geboren is, zijn de bedragen van de tweede en derde belastingschijf gelijk aan die van mensen onder de AOW-leeftijd (met daaraan gekoppeld de percentages voor de mensen die ouder dan de AOW-leeftijd zijn).

Beperking aftrek kosten voor de eigen woning
Per 1 januari 2016 is het maximale belastingpercentage voor aftrek van kosten voor de eigen woning weer verlaagd, van 51% naar 50,5%. Jaarlijks gaat dit percentage met 0,5% omlaag.

Belastingtarieven box 2 en box 3 
Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt net als in 2015 25%. 

De belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) blijft 30% over een forfaitair rendement van 4% van het netto vermogen op de peildatum van 1 januari 2016. In de praktijk betaalt u dus 1,2% belasting over uw vermogen boven de vrijstelling. Het heffingvrij vermogen voor 2016 bedraagt € 24.437 en voor fiscaal partners het dubbele: € 48.874.

Heffingskortingen
Maximale algemene heffingskorting: € 2.242; AOW-leeftijd en ouder: € 1.145
Maximale arbeidskorting: €3.103, AOW-leeftijd en ouder: € 1.585
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting: €2.769; AOW-leeftijd en ouder € 1.413
Ouderenkorting: €1.187, bij een inkomen boven € 35.949: €70

Vrijstellingen KEW, BEW en SEW
De vrijstelling voor bestaande KEW, BEW en SEW in 2015 (onder voorwaarden):
€ 36.800 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
€ 162.000 bij 20 jaar of meer premiebetaling. 

Vrijstellingen schenkbelasting 2016
Vrijstellingen van ouders aan (pleeg)kinderen:
• Per kalenderjaar : €5.304
• Eenmalig voor kinderen tussen 18 en 40 jaar: € 25.449
• Als de schenking gebruikt wordt voor een ‘dure’ studie of financiering van een eigen woning dan wordt de eenmalige vrijstelling verhoogd tot € 53.016. 

Schenkingen aan overige verkrijgers zijn in 2016 vrijgesteld tot €2.122

Tarieven schenk- en erfbelasting 2016:

Bedrag               Partners             Kinderen             Kleinkinderen       Overige verkrijgers

€0 - €121.902      10%                  10%                  18%                  30%

€121.903 – hoger  20%                  20%                  36%                  40%

 

Vrijstellingen erfbelasting 2016
Partners: € 636.180
Kinderen en kleinkinderen: €20.148
Ouders: € 47.715
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen: € 60.439