Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Erfenissen met schulden

Uit onderzoek  blijkt dat door de aanhoudende crisis het aantal negatieve erfenissen toeneemt waardoor erfenissen vaker door erfgenamen worden verworpen of slechts onder voorwaarden worden aanvaard. In 2011 is het aantal aanvaardingen onder voorwaarden met ruim 10% toegenomen.

Wij waarschuwen erfgenamen alert te zijn op schulden in de erfenis. Vooral ook op de onverwachte schulden. Een 'onverwachte' schuld is bijvoorbeeld een geërfd huis. Zolang het geërfde huis niet is verkocht, lopen alle kosten van het huis, zoals de hypotheek en andere lasten, gewoon door. Binnen één jaar na het overlijden moeten erfgenamen erfbelasting betalen over de WOZ-waarde van het huis. Ook als het huis dan nog niet is verkocht.

 

Erfenis accepteren niet verplicht

 

In Nederland is men niet verplicht om een erfenis te accepteren. Men kan er vanaf zien of de erfenis als een faillissement laten afwikkelen. Dit wordt beneficiair aanvaarden of aanvaarden onder voorwaarden genoemd. In deze gevallen hoeft de erfgenaam in principe niet de schulden van de overledene te betalen. Erfgenamen kunnen kiezen om de erfenis onder voorwaarden te aanvaarden zolang zij zich niet 'als erfgenaam' hebben gedragen. Gedraag je je als erfgenaam, dan stelt de wet dat je de erfenis hebt geaccepteerd en ben je aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Zijn er meer schulden dan erfenissen in de bezittingen moeten erfgenamen met eigen geld bijpassen.

 

Zolang er nog geen maatregelen getroffen zijn, raden wij u aan voorzichtig te zijn als u een erfenis krijgt. Wij adviseren erfgenamen eerst advies bij de notaris in te winnen voordat zij met de afwikkeling van de erfenis aan de slag gaan. Een notaris biedt ondersteuning en advies bij de keuze om een erfenis al dan niet te accepteren. Want niet alleen met het opnemen van geld bij de bank heeft u de erfenis al geaccepteerd. Maar ook bijvoorbeeld door in de auto van de overledene te rijden, rekeningen te betalen of inboedel uit het huis van de overledene mee te nemen.