Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Geleidelijke afschaffing partnertoeslag AOW

Voor AOW-gerechtigden met een hoog inkomen wordt de AOW-partnertoeslag geleidelijk afgeschaft.

Een AOW-gerechtigde met een partner die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor de partnertoeslag. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om de partnertoeslag in de AOW geleidelijk af te schaffen voor AOW-gerechtigden met een hoog inkomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het regeerakkoord. De geleidelijke afschaffing van de partnertoeslag geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen vanaf € 46.000. Dit inkomen is exclusief de AOW-uitkering zelf. Bij een inkomen vanaf € 54.000 vervalt de partnertoeslag helemaal.

Vanaf 2015 zal de partnertoeslag over een periode van drie jaar, in vier gelijke stappen worden afgebouwd. De korting op de partnertoeslag is vastgesteld op 25% in 2015, op 50% in 2016, op 75% in 2017 en op 100% vanaf 2018. De afbouw geldt zowel voor mensen die nog AOW gaan ontvangen als voor mensen die al recht hebben op AOW.

(Wetsvoorstel wijziging AOW i.v.m. afbouw partnertoeslag hoogste inkomens, Tweede Kamer 33687, nr. 2)