Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014) van kracht.
De Bedrijfsregeling Brandregres is een besluit van het Verbond van Verzekeraars over het verhalen van brand- of waterschade op derden. De meeste verzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en volgen de nieuwe regeling.


Wat verandert er?


De brandverzekeraar van een gedupeerde kan vanaf 1 januari 2014 de uitgekeerde schade volledig op een aansprakelijk bedrijf verhalen als de schade een gevolg is van onzorgvuldig handelen. Op particulieren zal alleen verhaald worden als sprake is van opzet.
In de huidige Bedrijfsregeling Brandregres is de verhaalsmogelijkheid op bedrijven tot € 500.000,00 gemaximeerd, ongeacht de werkelijke hoogte van de schade en het verzekerde bedrag op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB).
Met de introductie van de nieuwe regeling vervalt niet alleen de bovengrens van € 500.000,00 maar ook de ondergrens van € 2.500,00. Ook kleinere schades kunnen straks dus op een aansprakelijk bedrijf worden verhaald.
Doel van het verbond is dat bedrijven zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid en preventiemaatregelen nemen om de brandveiligheid te verhogen.


Wat betekent dit voor u? 

Ook u kunt de veroorzaker zijn van een brand- of waterschade. In Nederland doen zich gemiddeld per jaar ruim honderd brandschades voor met een schadebedrag hoger dan € 1.000.000,00.
Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Van Register-Experts (NIVRE).
Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een dergelijke brandschade kan het huidig verzekerd bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) misschien niet voldoende zijn. De schade boven het verzekerd bedrag wordt dan verhaald op uw bedrijfsvermogen en kan in zo’n situatie de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.


Ons advies


Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs adviseert u het verzekerd bedrag, indien het nog niet gebeurd is, te verhogen naar minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Wellicht is een hoger verzekerd bedrag raadzaam. Dit is mede afhankelijk van de hoedanigheid van uw onderneming. Indien u bijvoorbeeld bij de uitoefening van uw bedrijf brandgevaarlijke werkzaamheden dient uit te voeren, is een hoger verzekerd bedrag wellicht verstandig en noodzakelijk.


Indien u vragen heeft over de consequenties van de Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres voor uw bedrijf kunt u te allen tijde contact opnemen met één van onze medewerkers.