Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Afkoop Levenslooptegoed

Met de invoering van het belastingplan 2013 is het afschaffen van levensloop en de spaarloonregeling per 01-01-2013 een feit. Er bereiken ons veel vragen over de fiscale behandeling van het opgebouwde levenslooptegoed van werknemers. Met name wanneer werknemers hun saldo willen opnemen en gebruik willen maken van de “80%-regeling” ontstaat vaak onduidelijkheid. Het is namelijk mogelijk het saldo ineens op te nemen in 2013 waarbij 20% niet wordt belast. Hieronder aan de hand van een praktijkvoorbeeld onze toelichting.
 
Vraag:
Een van mijn werknemers neemt deel aan de levensloopregeling. Het saldo op de levenslooprekening bedraagt per 1 maart 2013 € 34.542. Werknemer is geïnteresseerd in de mogelijkheid om het levenslooptegoed te laten uitkeren met een beroep op de 80%-regeling. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde per 31 december 2011. Het saldo op de levenslooprekening bedroeg toen € 49.361. In 2012 heeft er namelijk een opname plaatsgevonden in verband met een sabbatical van 3 maanden.

Hoe moet nu de 80%-regeling worden toegepast?

Antwoord:
De levensloopregeling is geëindigd per 1 januari 2012. Voor bestaande deelnemers is een overgangsregeling in het leven geroepen. Omdat het saldo op de levenslooprekening van uw werknemer op 31 december 2011 hoger was dan € 3.000, mag hij tot 2022 doorgaan met de levensloopregeling. Hij bouwt echter geen levensloopverlofkorting meer op.
 
Als het hele saldo in 2013 wordt opgenomen, dan moet er over 80% van het saldo per 31 december 2011 belasting in box 1 worden betaald. Omdat deze regel ongunstig uitpakt voor belastingplichtigen van wie de waarde van de aanspraak is gedaald ten opzichte van 31 december 2011, is bepaald dat de 80%-regeling van toepassing is op het aanwezige tegoed op het moment van (gehele) opname.
Uw werknemer mag de 80%-regeling dus toepassen op het huidige saldo van de levensloopregeling.

Dit betekent dat er over 80% van € 34.542 = € 27.633 belasting in box 1 moet worden betaald.


Advies:

Het is niet altijd verstandig van deze eenmalige afkoop mogelijkheid gebruik te maken. Tot 2021 kan er worden doorgespaard waarbij het saldo niet wordt belast in BOX III. Met de huidige lage rentestanden kan dat aantrekkelijk zijn. Ook kan het later omzetten van levensloop in een aanvulling op het ouderdomspensioen voordeliger zijn. Alles hangt af van uw omstandigheden en wensen. Laat u hierover goed adviseren.

Bron: FJA Nieuwsbrief nr. 117