Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Nationaal Pensioenregister

 Informatie over AOW en collectieve pensioenregelingen vanaf 1 januari 2011

In het Nationaal Pensioenregister, dat op 1 januari 2011 van start is gegaan, zijn de gegevens betreffende de pensioensopbouw van iedereen opgenomen. Uiteraard is de privacy gegarandeerd en zijn deze persoonlijke gegevens goed afgeschermd, vandaar dat toegang tot de eigen gegevens alleen verkregen kan worden door in te loggen met het burgerservicenummer (BSN) en de DigiD, die iedereen heeft of kan aanvragen. In de eerste fase van de bouw van het register gaat het om informatie over de AOW en collectieve pensioenregelingen. Naast de Sociale Verzekeringsbank nemen circa 700 pensioenfondsen en verzekeraars daaraan deel.
De opbouw van het pensioen bij mogelijke verschillende werknemers en de AOW is te zien op Mijnpensioenoverzicht*. Werknemers kunnen op mijnpensioenoverzicht.nl ook zien wat zij netto aan pensioen en AOW overhouden.

* Sinds de ingebruikneming begin 2011 heeft de website Mijnpensioenoverzicht.nl tot 2012 al 3 miljoen individuele bezoekers gehad, over succes gesproken!
 
NB: Eenmaal opgebouwde pensioenrechten kunnen in principe niet verjaren, aldus de Hoge Raad.

Bron: HR kiosk