Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Netto - versus bruto premiestaffels

De premies zoals toegezegd in een beschikbare-premie pensioenregeling zijn nu meestal nog gebaseerd op het Staffelbesluit van 2007. Op 21 december 2009 werd echter al een nieuw staffelbesluit gepubliceerd. Dit besluit (Besluit beschikbare-premieregeling en premie- en kapitaalovereenkomsten van 21 december 2009 Nr. CPP2009/1487M) bevat in de bijlage netto staffels. De publicatie van deze netto premiestaffels moet bijdragen aan betere transparantie van kosten in pensioenregelingen.

Wat is het verschil tussen netto- en bruto premiestaffels?

Aan de pensioenpremie volgens een bruto staffel worden eerst verschillende bedragen onttrokken. Hetgeen resteert wordt geïnvesteerd in opbouw van pensioenkapitaal. Zo wordt de bruto beschikbare premie eerst verminderd met kosten (administratiekosten verzekeraar, provisie intermediair) en risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger deze kosten en risicopremies, hoe minder premie daadwerkelijk beschikbaar is voor opbouw van pensioenkapitaal, met soms tegenvallende pensioenuitkeringen tot gevolg. Bovendien mag van werknemers niet verwacht worden dat ze exact inzage hebben in de hoogte van die kosten en premies in hun pensioenregeling, en hoe dit aansluit bij de in de bruto premiestaffels standaard ingerekende 10% kosten en 8% voor het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Om meer transparantie te bewerkstelligen kon daarom vanaf eind 2009 al gebruik worden gemaakt van de toen nieuwe netto premiestaffels. Hierbij wordt de beschikbare premie in zijn geheel aangewend voor opbouw van pensioenkapitaal en worden administratie- en andere kosten en risicopremies buiten de staffel om gefinancierd.

Waarom brengen we dit nu (opnieuw) onder uw aandacht?

Dat doen we omdat dit jaar een aantal zaken samenkomen:

  • Vanaf 1 januari jl. geldt een provisieverbod voor complexe producten, dus ook pensioenproducten. Advies en beheerkosten worden daarom tegenwoordig, buiten de pensioenregeling om, bij u in rekening gebracht;
  • We zullen met u de huidige pensioenregeling moeten aanpassen aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd 67 jaar per 1 januari 2014 (zie artikel in deze Nieuwsbrief);
  • In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (nabestaandenpensioen) en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid fors gedaald;
  • Inmiddels verwachten we voor de zomer een Wetsvoorstel waarin de AOW leeftijd versneld wordt verhoogd, en is 2015 wellicht al het jaar dat de pensioenrichtleeftijd verder zal opschuiven, waarvoor weer een nieuw fiscaal kader nodig is, waarlangs de pensioenopbouw per jaar verder zal worden versoberd.

Uiteraard gaan we met u om tafel gaan om aanpassingen in de huidige pensioenregeling vanwege pensioenleeftijd 67 door te spreken. Hierbij is het wellicht verstandig om uw pensioenregeling ook al voor de periode na 2014 toekomst-proof te maken.

In ons artikel “Pensioenleeftijd naar 67 jaar” vergeleken we al de huidige (bruto) fiscaal maximale premiestaffel met de staffel zoals die zal gelden  vanaf 1-1-2014.

Volledigheidshalve hieronder dit schema (tabel en grafisch) uitgebreid met de netto staffel uit het besluit van 2009, de netto staffel per 2014 en de verwachte netto staffel per  2015.

Bruto premiestaffel:

Leeftijd:

20

 -

25

25

 -

30

30

 -

35

35

 -

40

40

 -

45

45

 -

50

50

 -

55

55

 -

60

60

 -

65

65

 -

67

Huidige premiepercentages

 

7,2

 

8,8

 

10,7

 

13,0

 

15,9

 

19,5

 

24,0

 

29,7

 

37,2

 

Premiepercentages vanaf 1-1-2014:

 

6,3

 

7,6

 

  9,3

 

11,3

 

13,8

 

16,9

 

20,8

 

25,6

 

32,0

 

37,6


Netto premiestaffel:

Leeftijd:

20

 -

25

25

 -

30

30

 -

35

35

 -

40

40

 -

45

45

 -

50

50

 -

55

55

 -

60

60

 -

65

65

 -

67

Huidige premiepercentages

 

6,0

 

7,3

 

8,9

 

10,9

 

13,3

 

16,3

 

20,0

 

24,8

 

31,1

 

Premiepercentages vanaf 1-1-2014:

 

5,3

 

6,4

 

7,8

 

  9,5

 

11,6

 

14,2

 

17,4

 

21,5

 

26,8

 

31,5

Verwacht

 vanaf 1-1-2015:

 

4,3

 

5,2

 

6,3

 

 7,7

 

  9,4

 

11,6

 

14,2

 

17,5

 

21,8

 

25,6


Grafisch:
 

Conclusie:

Uiteraard liggen de huidige netto staffels onder de huidige bruto staffels. Toch zal een overstap van een bruto – naar een netto staffel u als werkgever geld besparen terwijl er voor werknemers geen sprake is van versobering van pensioenrechten. Van lagere toegezegde pensioenpremies wordt immers een groter deel geïnvesteerd. De aanpassing van uw pensioenregeling aan de nieuwe pensioenleeftijd per 2014 én de verwachte versobering volgens hetgeen we verwachten per 2015 zal vermoedelijk wel grote impact hebben. Graag inventariseren we daarom voor de zomer met u welke aanpassingen in uw pensioenregeling noodzakelijk zijn en stemmen we graag met u af hoe we die aanpassingen gaan implementeren.

Erik van der Meulen,
April 2013.