Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Rekenrente Uniform Pensioen Overzicht (UPO) aangepast.

Pensioenuitvoerders zijn verplicht om werknemers die deelnemen in een pensioenregeling met het UPO te informeren over opgebouwde, en te bereiken pensioenen. De uitvoerder van uw pensioenregeling stuurt uw werknemers elk jaar een UPO. Van regelingen bij (de) vorige werkgever(s) ontvangen uw medewerkers eens per 5 jaar een dergelijk overzicht.

Op de UPO’s voor werknemers in een beschikbare premie pensioenregeling zal dit jaar een aanmerkelijk lager pensioen worden voorspelt dan in voorgaande jaren het geval was. Dit komt door een aanpassing van de rekenrente waarmee in die UPO’s moet worden gewerkt. In 2013 wordt namelijk  gerekend met de door De Nederlandsche Bank vastgestelde lange termijnrente en die komt voor 2013 uit op 2,4%. Dat geeft een heel ander beeld van de aan te kopen pensioenuitkering.

Hoe dit komt ?
In een beschikbare premie pensioenregeling wordt met de ingelegde premies een kapitaal bij elkaar gespaard. Dit kapitaal moet worden gebruikt voor het aankopen van pensioenuitkeringen. De hoogte van deze uitkering is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de levensverwachting en de rentestand.
Vooral de rente blijkt nu een belangrijke rol te spelen in de hoogte van de pensioenuitkeringen. In de UPO’s wordt de te verwachten uitkering verplicht gebaseerd op een rente van 4%. Omdat de rente nu echter veel lager ligt zijn de daadwerkelijk te realiseren uitkeringen 15% tot 20% lager dan op de UPO’s vermeld staan en dat schept onduidelijkheid.

Een voorbeeld: voor een kapitaal van € 160.000,- kan, bij een rente van 4%, ongeveer € 10.000,- pensioen per jaar kan worden aangekocht. Bij een rekenrente van 2,4% daalt de pensioenindicatie naar zo’n € 8.400,- per jaar. Een verschil van zo’n 16%.

Hoewel op het UPO dus lagere pensioenen worden vermeld dan eerder het geval was, geeft het nieuwe UPO uw werknemers wel een beter beeld van het pensioen dat straks op de pensioendatum kan worden aangekocht. Naast de rente heeft ook de alsmaar stijgende levensverwachting invloed op de hoogte van het pensioen dat werknemers voor hun gespaarde kapitaal kunnen aankopen. Als laatste geldt nog dat de hoogte van het pensioenkapitaal zelf afhankelijk is van het rendement dat op de ingelegde premie wordt gemaakt door de pensioenuitvoerder.

Omdat de pensioenregeling per 01-01-2014 zal moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving zullen wij de deelnemers ook over deze wijziging informeren.