Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Voortaan langer doorwerken

 

Op 10 juli jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de verhoging van de AOW-leeftijd. Wat gaat dat concreet betekenen voor uw medewerkers?

 

Stapsgewijze verhoging. De AOW-leeftijd zal vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd worden.

 

Dat gaat als volgt:

 

Wijziging AOW-ingangsdatum

1 januari

Aanpassing

Totale aanpassing

AOW-leeftijd

Wordt dan

2013

1 maand

1 maand

65 jaar + 1 maand

2014

1 maand

2 maanden

65 jaar + 2 maanden

2015

1 maand

3 maanden

65 jaar + 3 maanden

2016

2 maanden

5 maanden

65 jaar + 5 maanden

2017

2 maanden

7 maanden

65 jaar + 7 maanden

2018

2 maanden

9 maanden

65 jaar + 9 maanden

2019

3 maanden

1 jaar

66 jaar

2020

3 maanden

1 jaar + 3 mnd.

66 jaar + 3 maanden

2021

3 maanden

1 jaar + 6 mnd.

66 jaar + 6 maanden

2022

3 maanden

1 jaar + 9 mnd.

66 jaar + 9 maanden

2023

3 maanden

2 jaar

67 jaar

 

Voorbeeld: Karel is geboren op 15 maart 1954 en wordt 65 op 15 maart 2019. De AOW-leeftijd is in maart 2019 66 jaar, maar op 15 maart 2020 (als hij 66 wordt) is de AOW-leeftijd 66 jaar en 3 maanden. Zijn AOW gaat dan in op 15 juni 2020.

 

Overbruggingskrediet. Als iemand 65 wordt in 2013, 2014 of 2015 en financiële problemen krijgt door deze nieuwe regels, kan hij een voorschot van max. 3 maanden AOW krijgen voor de maanden waarvoor hij geen recht meer heeft op AOW. Dit wordt dan een renteloze lening die binnen 18 maanden verrekend wordt met de AOW-uitkeringen.