Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Overlijden en arbeidsongeschiktheid

Ieder huishouden heeft te maken met vaste lasten zoals huur, hypotheek, gas, water, elektriciteit enz.
Wij lopen allemaal risico’s waardoor het betalen van onze maandelijkse vaste lasten een probleem kan gaan worden.
Het is belangrijk om te weten of na het overlijden van een partner en ingeval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid alle kosten nog betaald kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor huiseigenaren maar ook voor huurders.

Wat gebeurt er precies bij overlijden?
Indien u samen bent en beiden een inkomen heeft, kunnen dan na overlijden van een van beiden de vaste lasten nog betaald worden? Wellicht is er een nabestaandenuitkering uit een pensioenregeling of komt u in aanmerking voor de Algemene Nabestaanden Wet (anw). Is dit voldoende om uw lasten te dragen?

Wat gebeurt er wanneer u niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid? Indien u in loondienst bent verliest u al snel 30% van uw inkomen en misschien zelfs meer. U merkt dit vaak pas na 1 of 2 jaar omdat uw werkgever het eerste jaar en soms ook het tweede jaar dat u ziek bent wellicht uw salaris volledig doorbetaalt. Na deze periode zal de daling van inkomen voelbaar worden.
Indien u zelfstandig ondernemer bent heeft u zelfs geen recht op een uitkering uit sociale voorzieningen of loondoorbetaling.

Helaas is werkeloosheid op dit moment een reëel risico om rekening mee te houden. Iedereen zou zich de vraag moeten stellen: ‘wat gebeurt er met mijn inkomen bij werkloosheid?’.

De financiële gevolgen van deze risico’s kunnen geheel of gedeeltelijk opgevangen worden door het afsluiten van een overlijdensrisico- of een woonlastenverzekering (deze verzekeren het risico van inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid).
Graag zijn wij bereid om samen met u de risico’s te inventariseren en u te adviseren in de voor u meest gunstige oplossing(en).

Anke Adriaanse