Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Stamrechtvrijstelling vanaf 2014

Per 01-01-2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Wie vanaf 2014 een ontslagvergoeding krijgt, moet hierover direct belasting betalen tegen het progressieve tarief.


Het nettobedrag verhoogt dan de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. De enige mogelijkheid om ontslagvergoedingen vanaf 2014 fiscaal vriendelijk in te kleden, is het afstorten van de ontslagvergoeding tot maximaal de fiscaal vrije ruimte in een pensioenpolis. Op 31-12-2013 bestaande stamrechten kunnen gebruikt blijven worden voor een periodieke uitkering. Maar, vanaf 2014 mag het stamrecht ook in één keer worden uitgekeerd. Over deze uitkering moet tegen het progressieve tarief belasting betaald worden, maar géén revisierente. Ook kan het op 31-12-2013 bestaande stamrecht in 2014 ineens worden afgekocht waarbij over 80% van de uitkering belasting betaald moet worden. Hierdoor is het belastingtarief waartegen het stamrecht kan worden afgekocht maximaal 41,6%. De heffing over 80% is alleen mogelijk als het stamrecht ineens en volledig wordt afgekocht. Dit kan ook een voordeel in de Zvw-bijdrage opleveren. Ontstaat door de ontslagvergoeding in een jaar een extra hoog inkomen, dan kan onder voorwaarden het inkomen over 3 achtereenvolgende jaren worden gemiddeld, waardoor de progressie kan worden verlaagd.
 
 Bron: FTP Kennisbrief