Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Vakbonden krijgen geen gelijk

Vakbonden krijgen geen gelijk over AOW-compensatie.

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd dupeert mensen die met vroegpensioen zijn. Een groot aantal vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat stapten naar de rechter om de overheid tot compensatie te dwingen. De rechter ging daar niet in mee.

Situatie
Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog van 65 jaar en twee maanden in 2014 naar 67 jaar in 2023. Mensen met een vroegpensioenuitkering die eindigt op hun 65-ste krijgen hierdoor te maken met een gat in hun inkomen. Hiervoor introduceerde Staatssecretaris Klijnsma de AOW-overbruggingsuitkering en kwam (toen nog) Staatssecretaris Weekers met een praktische oplossing voor het verlengen van de VUT-uitkeringsperiode.

Diverse vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat stapten naar de rechter. Volgens hen handelt de Staat onrechtmatig naar de mensen die met een AOW-gat worden geconfronteerd. De Staat voorziet volgens hen niet in een adequaat overgangsrecht.

Rechtbank Den Haag
De Rechtbank oordeelt dat de burgerlijke rechter niet de juiste rechter is voor de vakbonden en de Stichting voor zover zij als collectief de belangen van hun leden behartigen. Voor personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of binnenkort gaan bereiken staat de rechtsgang naar de bestuursrechter open.  De vakbonden stelden dat zij wel een belang hebben waarover de rechtbank moet oordelen. Namelijk, dat de verhoging van de AOW-leeftijd inbreuk maakt op de reeds afgesloten cao's en sociale plannen. En dat zij hierdoor onder meer prestigeverlies lijden. De Rechtbank oordeelt hierover dat de vakbonden dit eigen belang niet onderbouwen. Ook op dit punt wijst de Rechtbank hun vordering af.

Conclusie
De Rechtbank verklaart de vakbonden en de Stichting niet ontvankelijk. Voor een gang naar de burgerlijke rechter is een aantasting van een specifiek eigen belang van de vakbonden nodig. Dat konden zij niet aantonen. Het ledenbestand van de diverse vakbonden loopt terug en vergrijst.

Bron: Aegon Adfis