Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Verlaging pensioenopbouw 2015

Aan de slag met de verlaging pensioenopbouw 2015.
Het wetsvoorstel wat gaat over de verlaging van de pensioenopbouw per 01-2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De eerste kamer zal dat op 20 mei as. behandelen. Ook heeft Financiën toegezegd netto pensioen en netto lijfrenten mogelijk te maken voor aanvullend pensioensparen.

De Tweede Kamer heeft op 6 maart 2014 ingestemd met het wetsvoorstel “Novelle Witteveenkader”. Hierin wordt de ruimte voor pensioenopbouw met ingang van 2015 nogmaals verlaagd want met ingang van 2014 geldt een eerste verlaging. Deze verlagingen in 2015 gaat over 2 onderdelen:
1. Verlaging opbouwpercentages en de premiestaffels
2. Aftopping pensioengevend loon op € 100.000,-

        1. De opbouw wordt als volgt verlaagd vanaf 2015:

Pensioenmaxima                                         2014                       2015 
Maximum pensioengevend loon                n.v.t.                    € 100.000 
Pensioenleeftijd                         Middelloon   Eindloon  Middelloon   Eindloon
67                                                        2,15%       1,90%        1,88%          1,66%
66                                                        1,99%       1,76%        1,74%          1,54%
65                                                        1,84%       1,63%        1,61%          1,42%

Voor de beschikbare premieregelingen zullen de premiestaffels evenredig worden verlaagd. In samenspraak met de sociale partners wordt bij wijze van wisselgeld voor deze versobering de netto lijfrente (derde pijler) geïntroduceerd. De netto lijfrente is mogelijk  voor mensen met een inkomen vanaf € 100.000.
Bij de netto lijfrente is de premie niet aftrekbaar en het opgebouwde kapitaal niet belast. De winst zit erin dat het kapitaal is vrijgesteld in box 3. Het Kabinet heeft toegezegd ook netto pensioen (tweede pijler) als wettelijke mogelijkheid te introduceren. Dat maakt het mogelijk het netto pensioen als aanvulling in de pensioenregeling op te nemen.
De netto lijfrente en het netto pensioen zijn vrijgesteld van de heffing van erfbelasting. Als een nabestaande een recht op netto nabestaandenpensioen of netto nabestaandenlijfrente krijgt, hoeft deze hierover geen erfbelasting te betalen. Wel vindt er inkorting van de algemene vrijstelling van € 627.367 van de partner plaats als die pensioen- of lijfrenteuitkeringen krijgt.

Conclusie
De verlaging van de pensioenopbouw is bijna een feit. Daarop zullen we snel moeten reageren. Het voordeel van de netto spaarmogelijkheid is de vrijstelling in box 3. Voor deelnemers met een salaris boven de 100.000,- en de vrijstelling in box 3 benut kan het interessant zijn. De sanctie als je de lijfrente afkoopt is namelijk alleen verlies van de vrijstelling.
Niet alle politieke partijen staan achter deze pensioenwijzigingen. Desondanks is de verwachting dat de Eerste Kamer de wetsvoorstellen eind mei zal aannemen. Dan wordt het nog hard werken om alle pensioenregeling tijdig aangepast te krijgen. Daarom zijn wij al volop met klanten in gesprek over de noodzakelijke aanpassingen.