Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Wetswijziging Ziektewet BeZaVa

Wetswijziging Ziektewet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)


Per 1 januari 2013 trad de wet BeZaVa in werking. Deze wet staat beter bekend als ‘Modernisering Ziektewet’. Het doel van deze wet is om de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke krachten (Vangnetters) terug te dringen en bevat regelgeving om werkgevers te stimuleren arbeidsongeschikte Vangnetters weer aan het werk te krijgen. De nieuwe wet gaat uit van een andere financiering van de ziektewet en WGA.
Voor de invoering van de BeZaVa waren werkgevers alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten van vaste werknemers. Nu zijn werkgevers ook verantwoordelijk voor de Ziektewet- en WGA-kosten van tijdelijk personeel dat arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan (tot 4 weken na uitdiensttreding), ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Het zou dus zo kunnen zijn dat een werkgever twaalf jaar lang financiële consequenties draagt van een tijdelijke werknemer die na één dag werken arbeidsongeschikt wordt.


Consequenties vanaf 1 januari 2014


Vanaf 1 januari 2014 zullen de kosten van verzuim via een gedifferentieerde premie individueel doorbelast worden aan de werkgever, waarbij de bedrijfsgrootte als meting wordt aangehouden. Hierbij geldt: hoe meer medewerkers de organisatie heeft, hoe meer premie individueel wordt bepaald. In de praktijk betekent dit dat bij bedrijven met minder dan 10 werknemers de premie per sector wordt bepaald, bij bedrijven met minimaal 10 en maximaal 100 medewerkers wordt gekeken naar de verzuimpercentages van het eigen bedrijf en de percentages in de sector en bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers zijn de verzuimpercentages van het eigen bedrijf bepalend voor de in rekening te brengen premie.


De wet BeZaVa laat zien dat de verantwoordelijkheid voor het activeren en aan het werk houden van werknemers meer en meer verschuift van overheid naar werkgever. De werkgever gaat de instroom van arbeidsongeschikte Vangnetters in de Ziektewet en WGA direct in de portemonnee voelen.

Wat kunnen werkgevers (samen met de Arbodienst) doen?

Werkgevers doen er verstandig aan het verzuim van een medewerker met een tijdelijk contract net zo proactief te behandelen als het verzuim van een medewerker met een vast contract. Het weer aan het werk gaan is van enorm belang en dan bij voorkeur voor het einde van het dienstverband.

Indien u vragen heeft over de mogelijke consequenties voor uw bedrijf kunt u altijd contact opnemen met Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs en vragen naar één van de medewerkers commerciële binnendienst.