Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Miljoenennota: van elf naar vier kindregelingen

Er zijn op dit moment elf zogenaamde kindregelingen. Dat zijn bijslagen of toeslagen die direct op uw rekening worden gestort of fiscale afspraken die u belastingvoordeel opleveren. Het kabinet gaat dit systeem sterk vereenvoudigen: zeven regelingen komen te vervallen. Van de regelingen die verdwijnen, komt een deel echter weer terug in de vier regelingen die overblijven. Het is de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, de zogenaamde huishoudentoeslag.

Kindregelingen vanaf 2014:

  • Kinderopvangtoeslag (geen veranderingen)
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (geen veranderingen)
  • Kinderbijslag:
    Van juli 2014 tot juli 2016 daalt het bedrag voor kinderen van 6 tot 17 jaar stapsgewijs totdat de bedragen voor alle leeftijdscategorieën even hoog zijn. Tot 2016 wordt de kinderbijslag niet geïndexeerd voor de inflatie. De kinderbijslag wordt niet inkomensafhankelijk.
  • Kindgebonden budget:
    Het kindgebonden budget gaat in 2014 en 2015 omhoog, vooral om de afschaffing van de gratis schoolboeken in 2015 te compenseren. De verhoging is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Er komt een extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders met een minimuminkomen. Dit vervangt de verschillende aanvullingen waarop zij nu recht hebben.

Hoewel de hervorming van de kindregelingen voor ieder gezin anders uitpakken, zullen vrijwel alle ouders er koopkracht door verliezen. De verwachting is dat ouders boven het minimum gemiddeld 0,75% inleveren. Alleenstaande ouders met een minimumuitkering gaan er tot 4,5% op achteruit.

Bij alle maatregelen, bedragen en percentages die in de Miljoenennota zijn genoemd, gaat het steeds om plannen van het kabinet. In de komende periode wordt duidelijk welke plannen doorgaan en echt wet worden en welke plannen eerst gewijzigd worden of het helemaal niet halen.