Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Miljoenennota: verschil tussen loon en uitkering stijgt

De werkloosheid stijgt volgend jaar volgens het Centraal Planbureau naar 750.000 mensen. Om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om aan het werk te gaan, neemt het kabinet onder meer maatregelen om het verschil tussen loon (werken) en een uitkering (niet werken) groter te maken.

Een van de maatregelen die dat bewerkstelligt is de verhoging van de arbeidskorting van 1.723 naar maximaal 2.097 euro. Voor hogere inkomens gaat de korting juist omlaag. Verder gaat de algemene heffingskorting voor alle werkende Nederlanders van 2.001 naar 2.100 euro. Ook deze wordt inkomensafhankelijk. Voor mensen met een inkomen boven de 55.991 euro bruto per jaar verdwijnt deze korting stapsgewijs helemaal.

Verder ziet de regering graag dat geld niet opgepot maar uitgegeven wordt. Zo mogen ontslagvergoedingen in bestaande stamrecht-bv’s  in 2014 eenmalig met 20% belastingvoordeel worden opgenomen. Maar nieuwe ontslagvergoedingen mogen per 1 januari 2014 niet meer in stamrecht-bv's worden ondergebracht. Als u volgend jaar een ‘gouden handdruk’ ontvangt, moet u direct met de fiscus afrekenen. Dat is meestal tegen 52%. Als u de jaren erna flink minder inkomen ontvangt, kan het verstandig zijn de aansluitende twee jaar te middelen zodat u uitkomt op 42%.

Lonen van ambtenaren worden in 2014 niet gecorrigeerd voor inflatie. Wel wordt hun pensioenpremie verlaagd, waardoor gemiddelde daling van de koopkracht in Nederland niet op 0,5% uitkomt, maar op 0,25%. Lage inkomens krijgen een eenmalig extraatje van ongeveer 100 euro.

Bij alle maatregelen, bedragen en percentages die in de Miljoenennota zijn genoemd, gaat het steeds om plannen van het kabinet. In de komende periode wordt duidelijk welke plannen doorgaan en echt wet worden en welke plannen eerst gewijzigd worden of het helemaal niet halen.