Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Miljoenennota: uw zorgpolis in 2014

De zorgverzekering verandert nauwelijks volgend jaar. Er verdwijnen geen vergoedingen uit de basisverzekering. Wel stijgt het verplicht eigen risico met tien euro naar 360 euro. Aan de andere kant is de verwachting dat de zorgpremie gemiddeld met 25 euro per jaar daalt. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van uw specifieke zorgverzekering.

Er zijn wel een aantal maatregelen die slecht uitpakken voor met name chronisch zieken. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) verdwijnt en de aftrek van specifieke zorgkosten wordt in 2014 afgeschaft.
Verder worden vanaf volgend jaar bij de berekening van de zorgtoeslag ook de kortingen op collectieve verzekeringen meegenomen. Dat betekent dat de zorgtoeslag over de hele linie iets lager wordt. Daarnaast wil het kabinet dat de huisarts een belangrijker rol krijgt in de totale zorgverlening. Er moet meer zorg overgaan van de medische specialisten naar de huisarts, en van de huisarts naar zelfzorg. Dat is vooral om de stijging van de zorgkosten over de breedte in te perken.

Aan uw basisverzekering verandert in 2014 zoals gezegd niet zo veel, behalve het iets hogere eigen risico en de (waarschijnlijk) lagere premie. Bij uw aanvullende verzekering heeft u eventuele veranderingen zelf in de hand. U kunt elk jaar bekijken of uw huidige verzekering nog wel naar wens is en of u niet te veel of juist te weinig heeft verzekerd. Aan het eind van het jaar kunt u switchen als u dat wilt. Wilt u een goed en onafhankelijk advies, maak dan in november een afspraak met ons. Wij brengen de mogelijkheden graag voor u in kaart.

Bij alle maatregelen, bedragen en percentages die in de Miljoenennota zijn genoemd, gaat het steeds om plannen van het kabinet. In de komende periode wordt duidelijk welke plannen doorgaan en echt wet worden en welke plannen eerst gewijzigd worden of het helemaal niet halen.