Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Miljoenennota 2014 voor ondernemers

De regering liet eerder dit jaar zzp’ers schrikken met het plan om fors te bezuinigen op de zelfstandigenaftrek. Zo’n 500 miljoen zou er gekort worden op deze voor kleine zelfstandigen prettige regeling. In de Miljoenennota 2014 wordt die maatregel iets verzacht.

De bezuiniging van 500 miljoen op de zelfstandigenaftrek die per 2015 zou ingaan, wordt verlaagd naar 300 miljoen. Nog steeds een stevige maatregel die zzp’ers vanaf 2015 flink zal raken. Van alle kanten is echter kritiek op deze maatregel, omdat zzp’ers al bovenmatig zwaar getroffen worden door de crisis. Het is dus de vraag hoe en of de zelfstandigenaftrek wordt aangetast.

Bij veel andere maatregelen in de Miljoenennota 2014 die gelden voor ondernemers en bedrijven, gaat het ook om het niet doorgaan van eerder aangekondigde plannen. Zo is de beperking van de WW eerder afgesproken, maar die gaat vooralsnog niet door. Overeengekomen is wel dat de WW een activerend karakter krijgt. Werkgevers en werknemers moeten zich actief inzetten bij de begeleiding ‘van werk naar werk’. Voorlopig verandert er ook niets aan de ontslagbescherming.

Er is ook lang gesproken over een quotum voor arbeidsgehandicapten. Werkgevers zouden een bepaald percentage van de arbeidsplaatsen moeten reserveren voor gehandicapten. Dat gaat niet door. In plaats daarvan zeggen werkgevers toe om mensen met een beperking aan een baan te helpen. Zij hebben zich gecommitteerd aan in totaal 125.000 banen voor gehandicapten, waarvan 100.000 in het bedrijfsleven. Als werkgevers zich niet aan deze afspraak houden, dreigt het kabinet alsnog een quotum in te voeren.

Bij alle maatregelen, bedragen en percentages die in de Miljoenennota zijn genoemd, gaat het steeds om plannen van het kabinet. In de komende periode wordt duidelijk welke plannen doorgaan en echt wet worden en welke plannen eerst gewijzigd worden of het helemaal niet halen.