Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Flexibel contract iets minder flexibel door nieuwe wet

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid die gefaseerd in 2015 werd ingevoerd heeft andere regels voor ontslagrecht en hoe u omgaat met flexibele arbeidscontracten. Flexibel is iets minder flexibel geworden.

Een van de nieuwe regels is de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten. Het was altijd mogelijk om medewerkers tot op de laatste dag van het lopende contract mee te delen dat het contract niet verlengd wordt. Nu is er voor contracten van zes maanden en langer een aanzegtermijn van een maand. Dat betekent dus dat u, ook al loopt het contract van de tijdelijke medewerker af, u toch een maand van tevoren schriftelijk moet melden dat het contract niet verlengd wordt. Doe u dat niet of te laat, dan kan dat betekenen dat u salaris moet doorbetalen na afloop van het contract.

Andere belangrijke wijzigingen:
• Er mogen maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar worden afgesloten
• Er is geen proeftijd bij een kort contract
• De ketenbepaling geldt voor 78 weken: tijdelijk wordt sneller vast
• Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV; ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

De wet heeft consequenties voor hoe u als werkgever met contracten en ontslag omgaat. Wilt u meer weten hierover, neem dan nog even contact met ons op.