Schade?

Bel ons (0174) 526 767

Adresgegevens Route

Zakelijknieuws

Cybercriminaliteit

Vorig jaar hebben wij u via een mailing geïnformeerd over de gevaren van cybercriminaliteit en de verzekeringsoplossingen die daar inmiddels voor bestaan.

 

Heel recent heeft zich wederom een aantal, als cyberaanvallen te benoemen, incidenten voorgedaan. Denkt u aan de problemen die diverse banken hebben ondervonden op hun internetbankierensites.

 

In de praktijk zien we wel bewustwording van het cyberprobleem. Het staat op uw agenda, maar volgens ons niet hoog genoeg. U kunt uw geld maar één keer uitgeven en kiest dan vaak toch voor hetgeen geld oplevert. Maar bij ondernemen hoort ook het bewust omgaan met risico’s.
Welke kunt u dragen en welke niet? Welke risico’s bedreigen uw bedrijfscontinuiteit en welke niet?

 

Cybercriminaliteit is een reëel risico. Het is niet de vraag of uw bedrijf ooit met cybercriminaliteit te maken krijgt…….. maar wanneer dit gebeurt.

 

Het risico dat zich een cyberincident voordoet waardoor ook uw organisatie wordt geraakt, als gevolg van de steeds verdergaande digitale ontwikkelingen, wordt steeds groter. Als uw organisatie te maken krijgt met een cyber gerelateerde ‘aanval’ dan kan dit enorme consequenties hebben voor uw eigen bedrijfsvoering maar ook voor die van alle partijen waarmee u zaken doet. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de aan u toevertrouwde en door u opgeslagen persoons- en klantgegevens. De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken stelt onder andere eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor lopen bedrijven een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit, desastreus zijn.

Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs wil ook graag op het gebied van cyberrisico’s uw deskundige en betrouwbare partner zijn. Een cyberverzekering is simpeler af te sluiten dan u wellicht denkt. Een cyberverzekering kan onder andere dekking bieden voor de volgende risico’s:

  • de aansprakelijkheid van een onderneming voor door derden geleden schade als gevolg van het verlies van persoonsgegevens of bedrijfsinformatie;
  • de eigen kosten die het gevolg zijn van een diefstal of verlies van persoons- of bedrijfsgegevens;
  • de eigen kosten die het gevolg zijn van inbreuk op uw computersysteem;
  • cyberafpersing;
  • bedrijfsstilstand door een netwerkonderbreking van het computersysteem.

Wij adviseren u graag, het is onze expertise.

 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen op (0174) 526767 of per e-mail op info@hemelraadenkeijzer.nl

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hemelraad & Keijzer Verzekeringsadviseurs

 Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door ons een mail te sturen met onderwerp Nieuwsbrief Zakelijk.